Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Roz
Rzeczpospolita Polska
Centrum Projektów Europejskich
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A A A Kolory: domyślne Kolory: tło czarne, czcionka biała Kolory: tło zółte, czcionka czarna Kolory: tło czarne, czcionka żółta

16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu..

1. RAPORT WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE - pobierz

2. RAPORT WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - pobierz

3. RAPORT WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - pobierz

4. RAPORT WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - pobierz

5. RAPORT WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - pobierz

6. RAPORT WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - pobierz

7. RAPORT WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - pobierz

8. RAPORT WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - pobierz

9. RAPORT WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - pobierz

10. RAPORT WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - pobierz

11. RAPORT WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - pobierz

12. RAPORT WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - pobierz

13. RAPORT WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - pobierz

14. RAPORT WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE - pobierz

15. RAPORT WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - pobierz

16. RAPORT WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - pobierz


Raport „Desk Research” nt. „Kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”  - pobierz

Desk Research report on "Dual training in vocational education and training institutions" - pobierz

RAPORT Z BADAŃ FGI Z MŁODZIEŻĄ (UCZNIAMI, ABSOLWENTAMI ORAZ TZW. NEET) PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „DUAL" - pobierz

RAPORT Z BADAŃ FGI Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „DUAL. PONADNARODOWA WSPÓŁPRACA W KIERUNKU WSPIERANIA KSZTAŁCENIA DUALNEGO W PLACÓWKACH SZKOLENIA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” - pobierz

RAPORT Z BADAŃ IDI PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU DUAL pobierz

RAPORT Z BADAŃ POTESTOWYCH pobierz

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW TESTOWANIA pobierz

Kontakt: +48 604 955 796   +48 603 103 698

Kursy E-Learning

3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa i Poradnictwa zawodowego pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku powyżej 18 r. ż. oraz młodzieży NEET powyżej 18 r. ż., poprzez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne

Przejdź do Kursów

Narzędzie diagnostyczne

Narzędzie diagnostyczne przeznaczone do wspierania procesu doradztwa zawodowego oferowanego uczniom i absolwentom systemu szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz młodzieży nie uczącej się, nie kształcącej i nie pracującej. Narzędzie to powstało, by pomóc doradcy zawodowemu w ocenie poziomu motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta

Przejdź do Narzędzia

Raporty i analizy

16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu

Przejdź do Raportów