• Badanie kompetencji

Przed Tobą prosty test, którego wypełnienie zajmie Ci kilkanaście minut. Po uzupełnieniu odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymasz indywidualny raport. Dowiesz się z niego, jakie są twoje mocne strony oraz poznasz rodzaje zawodów, które najbardziej pasują do twoich kompetencji i predyspozycji.

Przejdź dalej
Wróć
Przejdź dalej
Rozpocznij od nowa

W kolejnych 5 krokach znajduje się 60 zdań, które dotyczą różnych cech i umiejętności. Przy każdym zdaniu zaznacz odpowiedź, która najlepiej wyraża Twoje przekonania na swój temat. Nie ma odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych, cenne są natomiast te, które wyrażają co czujesz i jak postępujesz w różnych sytuacjach.

Poszczególne liczby oznaczają:

1 – zdecydowanie nie

2 – raczej nie

3 – raczej tak

4 – zdecydowanie tak

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
{{question.question}}
Wróć
Rozpocznij od nowa
Przejdź dalej
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
{{question.question}}
Wróć
Rozpocznij od nowa
Przejdź dalej
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
{{question.question}}
Wróć
Rozpocznij od nowa
Przejdź dalej
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
{{question.question}}
Wróć
Rozpocznij od nowa
Przejdź dalej
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
{{question.question}}
Wróć
Rozpocznij od nowa
Przejdź dalej
Proszę o zaznaczenie dwóch odpowiedzi.
{{situation.question}}
Resetuj
Wróć
Przejdź dalej

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Roz

"DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” (POWR.04.03.00-00-W338/16)


Raport indywidualny dla: {{personalData.full_name}}, z dnia {{personalData.date}}.
Raport indywidualny dla: z dnia

Pasujące dla Ciebie grupy zawodowe:

{{index}}

Opis:

{{job.description}}

Preferowane zadania:

{{job.tasks}}

Przykładowe zawody:

{{job.jobs}}


„Twój wynik” to liczba z uwzględnieniem jednego miejsca po przecinku.
„Twój poziom” może być niski, średni lub wysoki w zależności od liczby punktów:
0-30 niski
30.1-70 średni
70.1 – 100 wysoki
Kompetencja Twój wynik
(0-100)
Twój poziom
(niski, średni, wysoki)

{{index}}

{{data.description}}

{{data.user_result}}

{{data.user_level}}


Wyniki w zakresie predyspozycji, każdy to liczba całkowita 0-100.
„Twój wynik” może być niski, średni lub wysoki w zależności od liczby punktów:
0-30 niski
30.1-70 średni
70.1 – 100 wysoki
Predyspozycja Twój wynik
(0-100)
Twój poziom
(niski, średni, wysoki)

{{index}}

{{data.description}}

{{data.user_result}}

{{data.user_level}}


Zaczekaj

Drukuj/zapisz raport indywidualny

Skontaktuj się z nami

Antoni Kamiński

604 955 796

603 103 698

fundacja@educare.pl