• 1. Cele i efekty kształcenia

 • Witam Cię w ostatnim module naszego szkolenia!

  Wiesz już czym jest nauczanie dualne oraz że bez własnej motywacji nic się zmieni i żaden choćby najbardziej zaawansowany system nie zadziała bez Ciebie.

  W tym module pokażę Ci jak powinna być organizowana nauka w systemie dualnym.

  Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/a określić:

  • czym jest mapa procesu kształcenia praktycznego
  • czym są kompetencje ogólne i kompetencje zawodowe
  • co to takiego profil kompetencyjny i czym się bada kompetencje
  • jakie są obowiązki szkoły i pracodawcy podczas organizacji praktycznej nauki zawodu
  • kim jest instruktor praktycznej nauki zawodu
  • jakie są zasady współpracy szkoły z pracodawcami i zasady finansowania praktyk i staży

  Wymagania wstępne do rozpoczęcia tego modułu – ukończenie modułów I i II, przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu.

  Na zakończeniu modułu, podobnie jak w poprzednich modułach, znajduje się test wiedzy. Jeśli pozytywnie rozwiązałeś/-aś dwa poprzednie testy wiedzy będąc zalogowanym/ą na platformie oraz rozwiążesz trzeci test wiedzy, będziesz miał/a możliwość samodzielnego wydrukowania certyfikatu poświadczającego ukończenie przez Ciebie całego szkolenia!

  Do dzieła!

   

Skontaktuj się z nami

Antoni Kamiński

604 955 796

603 103 698

fundacja@educare.pl