Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Roz
Rzeczpospolita Polska
Centrum Projektów Europejskich
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A A A Kolory: domyślne Kolory: tło czarne, czcionka biała Kolory: tło zółte, czcionka czarna Kolory: tło czarne, czcionka żółta

Porady ekspertów dla doradców zawodowych:

 

Porady dotyczące pracy z narzędziem diagnostycznym dostępnym na platformie DUAL: https://www.projektdual.pl/konto/badanie-kompetencji (opracowanie: Urszula Szczocarz – autor podręcznika dla doradcy zawodowego):

Kontakt: +48 604 955 796   +48 603 103 698

Kursy E-Learning

3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa i Poradnictwa zawodowego pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku powyżej 18 r. ż. oraz młodzieży NEET powyżej 18 r. ż., poprzez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne

Przejdź do Kursów

Narzędzie diagnostyczne

Narzędzie diagnostyczne przeznaczone do wspierania procesu doradztwa zawodowego oferowanego uczniom i absolwentom systemu szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz młodzieży nie uczącej się, nie kształcącej i nie pracującej. Narzędzie to powstało, by pomóc doradcy zawodowemu w ocenie poziomu motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta

Przejdź do Narzędzia

Raporty i analizy

16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu

Przejdź do Raportów